Historia

Powstanie państwa opiekuńczego

Andrzej Kroński

Powstanie państwa sowieckiego stało się dla Europejczyków straszakiem. Politycy zachodni odebrali lekcję – jeśli nie stworzą satysfakcjonujących warunków dla klasy robotniczej, to zwróci się ona ku socjalizmowi.

Powstanie państwa opiekuńczego należy do najważniejszych wydarzeń XX wieku. Ocena tego faktu zależy od orientacji ideologicznej. Jego zwolennicy uważają, że było to jedno z najważniejszych osiągnięć świata zachodniego; krytycy natomiast twierdzą, że jest to jeden z najważniejszych powodów słabości świata zachodniego ostatnich dziesięcioleci.

Od pewnego czasu koncepcja ta przeżywa kryzys. Kryzys gospodarczy postawił pod znakiem zapytania zdolności europejskich państw do wypełniania licznych zobowiązań, które wprowadziło państwo opiekuńcze. Trwający kryzys emigracyjny ujawnił piętę achillesową państwa opiekuńczego. Państwa te - jak Szwecja - przyciągają masy imigrantów, którzy chcą korzystać z fantastycznych warunków opieki socjalnej.

Przyczyny powstania koncepcji państwa opiekuńczego są bardzo złożone. W popularnej wyobraźni fakt ten łączy się z oddziaływaniem komunizmu. Komunizm, albo ruch polityczny odwołujący się do tej ideologii, niewątpliwie odegrał w tym procesie ważną rolę, ale głównie – negatywną.

Kup e-wydanie tego numeru, aby uzyskać pełny dostęp do artykułu

Pobierz ten numer w formie elektronicznej w wybranym formacie (PDF, epub, mobi) i uzyskaj dostęp online do artykułów.

Wstępniak

Dostęp do serwisu

Wydanie papierowe, Android, iOS, WWW, ebook.

Komentarz rysunkowy

Felietony

Leszek Nowak

Prezydencka dynastia Ameryki

W naszych czasach w polityce amerykańskiej odnajdujemy potężne rodziny, których członkowie zajmują najwyższe pozycje w strukturach władzy. Obecnie najbardziej znani są Clintonowie i Bushowie. Gdybyśmy jednak mieli wskazać na pierwszą wielką dynastię Ameryki, to wybór z pewnością padłby na rodzinę Adamsów.

Jan Piński

Polska Bez Cenzury

Cenzura jest tak stara jak świat. W końcu na początku było słowo. Mylą się ci, którzy uważają, że w Polsce cenzura skończyła się wraz likwidacją słynnego urzędu przy ul. Mysiej w Warszawie, w kwietniu 1990 r.