Ojczyzna pokoju. Małe i duże wojny imperium

W Związku Sowieckim wyrosło stracone pokolenie „bojowników – internacjonalistów”, jak obecnie nazywa się w Rosji weteranów imperium, ludzi zawiedzionych, z ogromnym poczuciem krzywdy. Przecież mówiono im, że udzielając zbrojnej pomocy walczą za ideę sprawiedliwości i równości. Jak się w praktyce okazało, oddawali życie za imperium i synekury partyjnych sekretarzy.

PRL w podwójnym uścisku

Jakie znaczenie ma tu dokonana przez Józefa Stalina siedemdziesiąt lat temu rekonstrukcja Polski, radykalnie przesuwająca państwo polskie na zachód z jednoczesną utratą ziem zaniemeńskich i zabużańskich?

Zapomniane Królestwo Polskie

Królestwo Polskie „spadło Polakom jak z nieba”, jak słusznie zauważył Bronisław Łagowski. A jednak właściwie niezauważenie, przykryte rozbuchanymi kampaniami wyborczymi, wyłanianiem prezydenta i parlamentu, kłótniami politycznymi itd. Minęło 200 lat od jego utworzenia; miało to miejsce 20 czerwca 1815 r. Więcej już uwagi poświęcono rocznicy dwa dni wcześniejszej – dwustuleciu bitwy pod Waterloo.

Najwięksi fałszerze historii

Tysiące publikacji, setki programów i filmów stworzono w Niemczech, które wypaczają obraz II wojny światowej.

Wojna polsko-indiańska w Brazylii

Polacy w Brazylii pojawili się masowo w drugiej połowie XIX wieku, kiedy cesarz Pedro I zamierzał w sposób istotny przeobrazić gospodarkę nowego państwa.

1 2 3 4 5
Następna

Wstępniak

Komentarz rysunkowy

Felietony

Grzegorz Jakubowski

Piosenkarka Dorota R. zatrzymana. Niebezpieczna kobieta „Pitbulla” przesłuchiwana przez policję

Piosenkarka Dorota R. została zatrzymana w środę rano – dowiedział się dwutygodnik „Bez Cenzury”.