Powrót religii

Ci, którzy mówią, że religia nie ma nic wspólnego z polityką, nie wiedzą, co religia oznacza.

Wstępniak

Komentarz rysunkowy

Felietony

Jan Piński

What should Jews apologies Poles for

Israel and Jews must admit their crimes against Poles.